Kvindelejrens konto og adresse

Danske Bank, reg: 0246 konto: 2 29 64 03.
Adresse: Foreningen Femø, Gothersgade 37, 1123 København K.

Betaling

Du kan betale for dit ophold på flere måder:

  • NETBANK (eller murstensbank): Overførsel til konto 0246 2296403.
  • BLANKT GIROKORT. Kvindelejrens girokonto nummer: 2 29 64 03. Påfør +82 før kontonummeret.
  • NETBANK FRA UDLANDET: Overførsel til Foreningen Femø, Gothersgade 37, 1123 Kbh. K, IBAN: DK6830000002296403, BIC (SWIFT): DABADKKK. Vælg sender og modtager deler omkostningerne, standard overførsel.

Se priserne her og regn selv ud, hvor meget du skal betale.

Betaling ad flere omgange

I særlige tilfælde er det muligt at tilmelde sig ved at indbetale et depositum på DKK 500.
Skriv til kontoret og spørg. I så fald skal restbeløbet være indbetalt senest tre uger før lejrstart, ellers vil tilmeldingen blive annulleret.

Tilmelding

Tilmelding åbner  d. 8. marts kl. 00.01.
Vi laver en slags “pulje” for alle, der tilmelder sig det første døgn. Det betyder, at det er lige meget, om man tilmelder sig kl. 00.01, kl. 16.35 eller 23.56. Hvis en uge får over max antal tilmeldinger i det døgn, trækker vi maskinelt lod blandt de tilmeldte. Dette gælder også tilmeldinger med børn.
Fra d. 9.marts kl. 00.00, er tilmelding åben som sædvanligt – først til mølle.

Du får en automatisk kvittering når du har afsendt tilmeldingsformularen. Inden for 1-2 uger efter din tilmelding, vil du modtage en mail fra Kontoret, hvor du vil få at vide, om der var plads.

Velkomstbrev og praktisk information efter tilmelding

Både børn og voksne vil efter tilmelding modtage et velkomstbrev med yderligere praktiske oplysninger.

Fuldt bookede uger lukkes.

Indtil 8. april har tilmeldinger til hele uger forrang fremfor tilmeldinger til enkelte dage.

Der er plads til 90 kvinder og børn på en uge. Dog kan den enkelte uge fastsætte et lavere eller højere antal. I det tilfælde, at en uge når max. antal deltagere, lukkes den for yderligere tilmeldinger.

I tilfælde af afbud

Hvis du melder afbud senest 3 uger før din uge starter, vil du få dine penge tilbage. Ved senere afbud, men inden ugens start, trækkes en trediedel af det indbetalte beløb pr voksen fra i det indbetalte beløb.
Der sker ingen tilbagebetaling, hvis opholdet afbrydes, før ugen er slut, eller hvis du ikke dukker op uden at have meldt afbud.

Deltagelse giver ét års medlemsskab

Som deltager på årets lejr bliver du automatisk medlem af Foreningen Femø i et år.

Medlem af foreningen – uden lejrdeltagelse

Hvis du ikke kommer til Femø i år, kan du blive medlem af Foreningen Femø ved at indbetale DKK 100 om året, hvis du har været på lejren indenfor de seneste 7 år.

 

Kvindelejren