En masse skønne kvinder, som har tabt deres hjerter på denne lille strandeng, planlægger årenes lejre og skal fordele en masse aktivistopgaver mellem sig. Vil du være aktivist på en af sommerens uger – eller måske lave noget andet frivilligt arbejde? Den bedste måde er at deltage på enten forårs- eller efterårsseminar eller alternativt kan du skrive til sekretariatet[a]kvindelejren.dk. Det er også muligt at kontakte en af kontaktpersonerne for ugerne, hvis du har ide til en workshop eller lignende.
Der er brug for mange kvinder til at lave alt muligt sjovt og hyggeligt frivilligt arbejde og så giver det rabat ved deltagelse på lejren. Vi glæder os til at hilse dig velkommen.

Ugeplan 2024 – 2028:

Ugeplanen for 2024 er vedtaget på efterårsseminaret 2023

  2024 2025 2026 2027 2028
Uge 26 Forlejr Forlejr Forlejr Forlejr Forlejr
Uge 27 International Familie KreA Musik Queer
Uge 28 Sport KreA Musik Queer International
Uge 29 Queerfeministisk Sport Familie KreA Musik
Uge 30 Musik International Sport Familie KreA
Uge 31 Familie Queerfeministisk International Sport Familie
Uge 32 KreA Musik Queer International Sport
Uge 33 Efterlejr Efterlejr Efterlejr Efterlejr Efterlejr

 

Forudsætninger:

  • Ugenumrene er vejledende; de vil kunne ændre sig i takt med, at skolernes sommerferie ændrer sig. Ligeledes vil næstkommende års plan først blive endelig vedtaget på efterårsseminaret, som afholdes i oktober/november.
  • Forlejr og efterlejr ligger fast – de øvrige uger skifter plads.
  • Familieugen kan ikke ligge inden efterlejren.
  • Planen er bindende, og kan kun laves om, hvis altovervejende grunde taler derfor, f.eks. en uge der udgår el. lign.
  • Åbent hus for øens kvinder ligger fast i uge 30.
  • Forlejren inkluderer torsdag i den opstartende weekend.
  • Efterlejren inkluderer søndag i den afsluttende weekend.


Kajak på Femø