UGERNE

En masse skønne kvinder, som har tabt deres hjerter på denne lille strandeng, planlægger årenes lejre og skal fordele en masse aktivistopgaver mellem sig. Vil du være aktivist på en af sommerens uger – eller måske lave noget andet frivilligt arbejde? Så skriv til den ugeansvarlige for en af ugerne, eller skriv til sekretariatet[a]kvindelejren.dk.
Der er brug for mange kvinder til at lave alt muligt sjovt og hyggeligt frivilligt arbejde og så giver det rabat ved deltagelse på lejren. Vi glæder os til at hilse dig velkommen.

Ugeplan 2016 – 2020:

 

 

2017

2018

2019

2020

25

 

 Forlejr      

26

 

Body & Soul

Forlejr

Forlejr

Forlejr

27

 

KreAlternativ

Musikuge

KreAlternativ

Familieuge

28

 

Sportsuge

Feministisk uge

Sportsuge

Musikuge

29

 

Familieuge

Familieuge

Feministisk uge

KreAlternativ

30

 

Musikuge

KreAlternativ

Musikuge

Sportsuge

31

 

International

Sportsuge

Familieuge

Feministisk uge

32

 

Efterlejr

International

International

International

33

   

Efterlejr

Efterlejr

Efterlejr

Forudsætninger:

  • Ugenumrene er vejledende; de vil kunne ændre sig i takt med, at skolernes sommerferie ændrer sig. Ligeledes vil næstkommende års plan først blive endelig vedtaget på efterårsseminaret, som afholdes i oktober/november.
  • Forlejr, international uge og efterlejr ligger fast – de øvrige uger skifter plads.
  • Planen er bindende, og kan kun laves om, hvis altovervejende grunde taler derfor, f.eks. en uge der udgår el. lign.
  • Åbent hus for øens kvinder ligger fast i uge 30.
  • Forlejren inkluderer torsdag i den opstartende weekend.
  • Efterlejren inkluderer søndag i den afsluttende weekend.Kajak på Femø