En masse skønne kvinder, som har tabt deres hjerter på denne lille strandeng, planlægger årenes lejre og skal fordele en masse aktivistopgaver mellem sig. Vil du være aktivist på en af sommerens uger – eller måske lave noget andet frivilligt arbejde? Den bedste måde er at deltage på enten forårs- eller efterårsseminar eller alternativt kan du skrive til sekretariatet[a]kvindelejren.dk. Det er også muligt at kontakte en af kontaktpersonerne for ugerne, hvis du har ide til en workshop eller lignende.
Der er brug for mange kvinder til at lave alt muligt sjovt og hyggeligt frivilligt arbejde og så giver det rabat ved deltagelse på lejren. Vi glæder os til at hilse dig velkommen.

Ugeplan 2021 – 2024:

 Ugenr/år 2021 2022 2023 2024
25 Forlejr Forlejr Forlejr Forlejr
26 Musikuge Feministisk Sportsuge KreAlternativ
27 Familieuge Musikuge Feministisk Sportsuge
28 Krealternativ Familieuge Musikuge Feministisk
29 Sportsuge KreAlternativ Familieuge Musikuge
30 Feministisk Sportsuge KreAlternativ Familieuge
31 International International International International
32 Efterlejr Efterlejr Efterlejr Efterlejr

Forudsætninger:

  • Ugenumrene er vejledende; de vil kunne ændre sig i takt med, at skolernes sommerferie ændrer sig. Ligeledes vil næstkommende års plan først blive endelig vedtaget på efterårsseminaret, som afholdes i oktober/november.
  • Forlejr, international uge og efterlejr ligger fast – de øvrige uger skifter plads.
  • Planen er bindende, og kan kun laves om, hvis altovervejende grunde taler derfor, f.eks. en uge der udgår el. lign.
  • Åbent hus for øens kvinder ligger fast i uge 30.
  • Forlejren inkluderer torsdag i den opstartende weekend.
  • Efterlejren inkluderer søndag i den afsluttende weekend.


Kajak på Femø