SEKRETARIAT

Foreningen Femø
Femø Kvindelejr er organiseret som en forening.
Alle, der har været på lejren, er medlemmer af foreningen det følgende år.
Foreningen holder to årlige seminarer, hvor vigtige beslutninger træffes, og næste års ugeplan lægges fast.
Foreningen er organiseret med forskellige funktionsgrupper, hvor frivillige kvinder (aktivister) løser forskellige opgaver i forbindelse med lejren.

Sekretariatets ansvar
Sekretariatet er den funktionsgruppe, der mellem seminarerne tager vigtige beslutninger i uforudsete situationer, gerne ved at rådføre sig med andre funktionsgruppers medlemmer.
Sekretariatet består af en gruppe kvinder, som repræsenterer Foreningen Femø over for foreningens medlemmer og offentligheden mellem seminarerne.
Sekretariatet gennemfører seminarbeslutningerne og arbejder i overensstemmelse med disse.
Sekretariatsmedlemmerne er typisk og ideelt medlem af op til flere funktionsgrupper og/ eller ansvarlig for en uge hver. Funktionsgrupperne arbejder selvstændigt, men informerer sekretariatet om deres arbejde, så sekretariatet kan følge op på tidsplanen og koordinere.

Sekretariatets opgaver:

 • forny kontrakter om leje af grund, leje af plads til opmagasinering m.fl.
 • forny tilladelser hos fredningsmyndigheder, kommune mv.
 • informationsarbejde internt og eksternt
 • indkaldelse til seminarer
 • økonomiske beslutninger og retningslinier mellem seminarerne
 • opdatering af adresselister, lister for ugeteam og funktionsgrupper
 • kopiering af lister (fx tjanseliste), anvisninger og manualer til lejren
 • årets evalueringsskema
 • leje bus og lastbil
 • informationsmøder for de ugeansvarlige, madansvarlige, lastbilansvarlige, værtshusansvarlige og økonomiansvarlige
 • kontakt til øens folk

Sekretariatet består i 2019 af:
Bjørg Skaaning
Gitte Christensen
Unna Unnerup
Helle Stage
Sanne Brodersen

E-mail: sekretariatet[a]kvindelejren.dk

 

Kvindelejren på Femø