Fællesskabet på kvindelejren
Kvindelejren på Femø er kun båret af frivillige kræfter – nemlig alle os der deltager på lejren. Når du tager af sted på kvindelejren, deltager du i et arbejdsfællesskab, hvor vi alle sammen hjælper til.

Aktivist på kvindelejren
Når vi kan tage af sted til Femø og nyde lejrens liv og fællesskab, er det fordi, der i 50 år har været kvinder, der har påtaget sig ansvaret for, at de praktiske opgaver er blevet løst, og at viden er blevet båret videre og udbygget år efter år. Det er alle aktivisterne, der tager en ekstra tørn med at planlægge og afholde Kvindelejren.

Opgaverne er mange. Hen over sommeren på lejren har aktivisterne ansvaret for maden, økonomien, drikkevarerne, lastbilen, børnene, aktiviteterne og meget andet.

Resten af året planlægger vi, hvordan vi kan gøre lejren endnu bedre, og vi holder nogle legendariske fester for at ses og rejse penge til sommerens lejr. Ellers savner vi hinanden og fællesskabet og følelsen af at kunne alt muligt, vi ikke vidste vi kunne.

Vi har brug for alle kræfter
Kvindelejren på Femø har brug for alle, der vil være med, og vi synes det skal være sjovt at være aktivist. Vi laver særlige aktiviteter, hvor vi selvfølgelig også arbejder med årets lejr, men først og fremmest har vi det rart sammen.

Vil du være med i et ugeteam:
Hver uge har brug for et ugeteam, der udover at bidrage til at sikre et godt fællesskab og en god stemning på ugen tager ansvaret for organisering af ugens centrale opgaver. Ugeteamet og deres opgaver består af:

1 ugeansvarlig (eller lignende), står for at samle ugeteamet og workshopholdere i løbet af vinteren. På lejren står den ugeansvarlige i samråd med ugeteamet for aftenens fællesmøde med orientering om årets temadiskussion, næste dags aktiviteter mv.

1-2 madansvarlige, står for at bestille og hente madvarer, samt sætte madholdene i gang.

1-2 værtshusansvarlige, står for at bestille og hente drikkevarer på laden og på havnen samt sælge mærker til kvinderne

1 lastbilansvarlig, står for at køre mad- og drikkevarer

1 økonomiansvarlig, står for at holde styr på kvinderne deltagelse, lejr- og færgebetaling

1 eller flere børneigangsættere, der har lyst til at være sammen og lave aktiviteter for og med børn.

Evt. 1 swiffer: En swiffer er en kvinde, der har fast tjans i køkkenteltet ca. 5 timer daglig efter nærmere aftale med de madansvarlige.

Har du lyst til at være en del af et ugeteam, så kontakt den ugeansvarlige eller kontoret[a]kvindelejren.dk

Vil du lave en workshop?
Du kan også være aktivist ved at lave en workshop på den uge, du deltager på. Som workshopholder er det dit ansvar at planlægge og afholde en halvtids- eller fuldtidsworkshop om det du brænder for eller er god til, som passer ind i ugens tema. Har du lyst til det, så kontakt den ugeansvarlige eller kontoret[a]kvindelejren.dk

Aktivistpriser
Alle aktivister får rabat på opholdet på Kvindelejren. Se mere om aktivistpriser.

Vil du være børneigangsætter?
Vi har brug for initiativrige børneigangsættere med et stort personligt overskud. Til gengæld for dit arbejde får du ugen gratis, og du kan vælge en uge mere gratis, hvis der er fuldtids børneigangsætning på din uge. Hvis du vil være børneigangsætter, så kontakt den ugeansvarlige eller kontoret[a]kvindelejren.dk

Bliv aktivist!
Skriv til sekretariatet[a]kvindelejren.dk og fortæl os hvem du er, og hvad du brænder for.

Stranden ved kvindelejren